بسم الله الرحمن الرحیم


قال امیرالمونین علــی (علیه السلام):
لاتَــرَی الجــاهِلَ اِلاّ مُفْــرِطاً اَوْمُفَــرِّطاً

جاهل را نمی بینی مگر در حال تندروی یا کندروی

"بعضی‌ها مشارکت سیاسی را با سیاسی‌بازی اشتباه گرفته‌اند.
سیاست‌باز به کسی اطلاق می‌شود که اولویت زندگی خود را به سیاست داده و هیچ چیزی به اندازه مسائل سیاسی، ذهن او را مشغول و درگیر نمی‌سازد. بزرگترین عشق و افتخار یک سیاست باز، ورود بی ملاحظه به دعاوی سیاسی و جدل تمام قد و عریان با تمام مخالفان فکری عقیدتی خود و سرکوب آن ها به هر قیمتی است.
اینجا، ما را با سیاست‌بازان کاری نیست. "

صفحه من در گوگل پلاس

ایمیل کاری:

moaleali@gmail.com

ای دی یاهو مسنجر:

aleali_mo